همان يكبار


 


 

2js9rrt53qch.jpg

 

یک بار بهم گفتی دوستت دارم ، من هزار ها بار شنیدمش

هر بار ضربان قلبم بالا گرفت ، هزار بار نفس در سینه ام برید

هزار بار در وجودم ریشه کرد انگار که هزار ها بار شنیده ام

انگار که هزار ها بار نوشته ای

یکبار در آغوشت کشیدم ، هزار بار خوابش را دیدم ، هزار بار تب کردم

هزار بار آرام گرفتم ، هزار بار رؤیا ساختم

تو یک بار نبودی و من هزار ها بار به دنبالت گشتم

 هزار بار به در بسته خوردم

هزار بار دلم گرفت ، انگار هزار بار باخته ام

و اما یکباره در دلم فرو ریختی و من که تو را هزاربار زندگی کرده بودم هزار بار مردم

تو همیشه همان یکی بودی

یک دوست

یک تب

یک رابطه

یک اتفاق

یک رؤیا

و این من بودم که از یک هزار ساخته بودم

 ...

همینسوم مرداد ماه 1397

/ 0 نظر / 43 بازدید